• Yasa ve yönetmeliklerin ilgili olanları ile belirlenen standartları tesis etmek,
  • Doğal kaynak kullanımını azaltıcı tedbirler geliştirmek ve olabildiğince tekrar kullanılıp, geri dönüştürülebilen kaynakların tüketimini tercih etmek,
  • Hizmet anında ve diğer faaliyetlerden oluşan atıkları, mümkün olan her durumda en az miktarlara indirmek,
  • Çevresel kıstaslar çerçevesinde yatırım kararları almak,
  • Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini hesaplayarak hareket etmek ve bu konuda dikkatli olmak,
  • Kendi bünyemizde çevre yönetim sistemi geliştirip, bunun etkinliğini sağlamak ve güncel tutmak,
  • Acil durumlarda oluşabilecek risklerini en aza indirmek,
  • Tüm personelin çevrenin korunması ile alakalı eğitimlerini organize etmek,
  • ‘ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ’nin tüm şart ve gereklerini etkin biçimde uygulamak,
  • Çevresel standartların uygulanması hususunda işimizle ilgili üçüncü şahıslara, firmamıza ürün ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve birlikte çalıştığımız taşeronlarımıza tavsiye ve telkinlerde bulunmak,
  • Çevrede neden olduğumuz kirlenmeyi önlemek amacıyla Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,