Dünya üzerinde artan nüfus ile birlikte sanayileşme ve tarım faaliyetlerinin, kısıtlı yeraltı ve yer üstü kaynaklarını tüketmesi kaçınılmazdır. Her geçen gün azalan bu kaynakların kullanılamayacak hale gelmesi, su temini konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu durum zamanla su gibi önemli bir kaynağı koruyacak ve kurtaracak teknolojileri kullanmaya ve geliştirmeye mecbur kılmaktadır. Deniz suları sayesinde gittikçe azalan tatlı su kaynaklarına alternatif bir çözüm oluşmuştur ve bu nedenle deniz suyu arıtma sistemleri giderek önem kazanmaktadır.

Söz konusu tuzun giderilmesi ile ilgili çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Özellikle düşük kapasitelerde, diğer yöntemlere oranla daha ekonomik olan Ters Osmoz yöntemidir. Proje & Üretimi Tes Water Group tarafından yapılan Ters Osmoz Sistemleri ile deniz sularını tuzluluğundan arındırıp; içme, kullanma ve proses suları olarak kullanmak mümkündür.

Deniz suyu arıtma sistemleri diğer ters osmoz sistemlerinden farklı olarak özel deniz suyu membranı, yüksek basınç pompası ve uygun mekanik tesisat ile projelendirilmektedir.

Deniz suyu öncelikle su alma yapısı vasıtası ile ham su deposunda toplanmaktadır. Ham su, ters osmoz sistemine girmeden önce ters osmoz membranlarını korumak için ham su analiz sonuçları neticesinde uygun görülen filtrelerden geçirilerek ön arıtıma tabii tutulmaktadır. Akabinde tasarıma uygun seçilen deniz suyu membranları ile arıtılan deniz suları; çeşitli amaçlarda kullanıma elverişli hale getirilmektedir.

Deniz suyu arıtma sistemleri seçilirken; kaynak suyunun özellikleri, değişkenliği ve mevcudiyeti, prosesin ön arıtma ve ileri arıtma gereksinimi, ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri dikkate alınmalıdır.

Membran proseslerde ön arıtma, membranın performansının korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Ön arıtması başarılı sonuçlanmayan sistemler tıkanma, çökelti oluşumu ve membranın indirgenmesinden dolayı hızla performanslarını kaybetmektedir. Eğer, geri kazanımda bir performans kaybı var ise, çeşitli kimyasallar kullanılarak uygulanacak membran temizleme prosedürleri ile membranlar ilk durumlarına yakın bir debi ve su kalitesi üretimine dönebilmektedir.