Döner Biyodisk® Atıksu Arıtma Üniteleri; geliştirilmiş başarılı bir mikrobiyal atıksu arıtma sistemidir.

Biyodisk® Üniteleri; polietilenden imal edilen, seri olarak yerleştirilmiş dairesel disklerden oluşur. Diskler bir şaft üzerine birbirine paralel olarak yerleştirilir ve şaft bir motor yardımı ile döndürülür. Atıksu, uzun ve sığ tankların içine konur ve diskler atıksu içinde %40-50 oranında batık şekilde döndürülür.

Atıksu içerisinde bulunan mikroorganizmalar dönen disklerin yüzeyine tutunarak çoğalırlar. Bu sayede disklerin yüzeyleri 1 – 2,5 mm kalınlığında bir biyofilm ile kaplanır. Disklerin dönmesi ile yüzeydeki bu bakteri tabakası hava ile temas eder ve aerobik biyolojik arıtım için gereken oksijen transferi sağlanmış olur.

Biyodisk® Üniteleri, evsel atıksuların arıtılmasında bilhassa kamplar, oteller, turistik tesisler, köyler gibi birçok kullanım alanı bulmuşlardır. Bu üniteler “Plug & Play” sistemler olup, prefabrik olarak inşa edildikleri için montaj ve işletmesi kolaydır. Yüksek organik yüklü endüstri sularının arıtılmasında da büyük bir kullanım sahası bulmuştur. Bu tip endüstrilere, bira fabrikaları, peynir imalathaneleri, alkol imalathaneleri, mezbahalar örnek olarak verilebilir.

Biyodisk® Döner Biyodisk® Üniteleri’nin Avantajları:

  • Korozyona Dayanıklı Gövde
  • Yüksek Spesifik Yüzey Alanı
  • Düşük Enerji, İşletme ve Bakım Maliyeti
  • Yüksek veya Şok Yüklemelere Karşı Direnç
  • Sessiz ve Kokusuz Çalışma Prensibi