Gelişen sanayileşme ve birçok farklı dalda endüstri kolları, üretim prosesleri neticesinde açığa çıkan atıksuların çok değişken karakterlerde olmasına sebep olmaktadır. Artık her bir endüstriye kendine has arıtma sistemleri kurulması ihyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle hassas alıcı ortam ve katı deşarj standartlarının olduğu alanlarda endüstrilerden kaynaklanan atıksuların arıtılması konusu yerel idarelerin uygulayabileceği cezai yaptırımlar yüzünden işletmelerin dikkat etmesi gereken başlıca hususlardan biri olmaya başlamıştır.

Endüstriyel atıksular endüstri türüne ve işlenen hammaddeye bağlı olarak birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bazı endüstriyel atıksular aşırı organik içerikli, kolayca biyolojik olarak ayrışabilir veya aşırı inorganik içerikli, zehirleyici özelikte olabilir. Bu doğrultuda, toplam askıda katı madde (TAKM), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) çok geniş aralıklarda değişim gösterebilmektedir.

Bu çeşitliliği göz önüne alarak TES WATER GROUP farklı endüstriyel kuruluşların atıksularının arıtılmasına yönelik sunduğu çözümler ile sadece deşarj standartlarını sağlamakla kalmayıp işletmelerin üretim maliyetlerini düşürmek adına suyun geri kazanımını için de çalışmalar yapmaktadır. Firmamız, arıtma proseslerine karar vermeden önce mutlaka endüstriyel atıksu karakterizasyonu yapmakta, uygun arıtma metotlarını belirlemekte ve tasarımını yapmaktadır.

Kağıt, süt, gıda ve benzeri gibi bir çok farklı endüstrideki atıksu karakterine göre ihtiyaca özel tasarlanmış arıtma prosesleri ile istenirse atıksuların geri kazanımı ya da kanalizasyona sistemine deşarj edilebilir limitlere getirilmesini sağlamaktayız.