Filtre Pres; arıtma çamurunun susuzlaştırılması veya proses çıkış suyunda katı sıvı ayrımının yapılmasında en fazla kullanılan ve verimi en yüksek olan makinedir.  Filtre Pres metal aksam ve filtreleme ünitesini oluşturan plakalardan ve filtre bezlerinden meydana gelmektedir. Metal aksamın görevi filtreleme ünitesini faaliyet esnasında içeride uygulanan yüksek basınca karşı korumaktır. Filtreleme ünitesi ise filtre preste katı-sıvı ayrımını yapan ekipmandır. Bu ünite, birbiriyle aynı ebatlarda ölçülendirilmiş plakalardan oluşmaktadır. Her plaka üzerine, filtre pres bezi takılarak yada bağlanarak filtreleme ünitesi oluşturulur. Filtre bezlerinin buradaki görevi çamur içerisindeki suyun filtre bezlerinden geçerek, kekin bezler üzerinde toplanmasını sağlamaktır. Filtre Pres, çamur susuzlaştırmada ekonomik olması ve kullanım kolaylığı sağlaması nedeniyle en çok kullanılan susuzlaştırma sistemidir.

Filtre Pres Ünitelerinin Kullanım Alanları

  • Gıda Sektörü
  • Endüstriyel Çamurlar
  • Biyolojik Çamurlar
  • Metal Endüstrisi
  • Maden Endüstrisi
  • Kimya Endüstrisi
  • Kağıt Endüstrisi
  • Arıtma Tesisleri