TES Water Group, dünyadaki MBR üretiminin önde gelen markalarından biri olan Mitsubishi Chemical'ın 2017 yılında distribütörü oldu. TES Water Group, Mitsubishi Chemical'ın üstün teknolojisi ile ürettiği Sterapore ™ hollow fiber membranların Türkiye'deki tek yetkili satıcısı oldu.

Firmamız, arıtma sektöründeki tüm firmalar için MBR Tasarımı, MBR Modülü ve Ekipman Tedariği, Teknik doküman, Pilot Ölçekli MBR Tesisleri gibi hususlarda destek sağlamaktadır.

MBR arıtma yöntemi konvansiyonel biyolojik arıtım prosesleri ile kıyaslandığında, daha düşük biyolojik parçalanabilirliğe sahip olan katı atıklar için, yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderim avantajı sunar. Konvansiyonel arıtım metotlarının bazı olumsuz etkilerini ortadan kaldıran bu sistemler, geleceğin arıtım teknolojileri arasında önemli bir yere sahip olacaktır.

Membran Biyoreaktörlerde amaç; biyolojik parçalanabilir katılar ile bulanıklığa sebebiyet veren partiküllerin ve yüzey aktif maddelerinin azaltılmasıdır. Membran Biyoreaktörler özellikle debisi az olan otel ve tatil köyü gibi yerleşim yerleri için çok uygun bir sistemdir.

Evsel atıksuların geri kazanılmasında yaygın kullanımı söz konusu olduğu gibi endüstriyel atıksuların arıtılmasında da birçok alanda kullanılmaktadır. Son yıllarda büyük kapasiteli tesislerde de kullanılmaya başlanmıştır.

Membran Biyoreaktörlerin Avantajları

 • Havalandırma havuzu konvansiyonel yöntemle olması gerekenin üçte biri kadar büyüklüğünde tasarlanabilir. Böylece toplam yerleşim yeri ve inşaat alanında %70 üzerinde tasarruf sağlanır
 • Sağlıklı,yüksek su standartları ile birlikte ideal çıkış suyu kalitesi elde edilir
 • Reaktör hacmi ve kapladığı alan düşüktür.
 • Net çamur üretimi düşüktür

Membran Biyoreaktörlerin Kullanım Alanları

 • Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı
 • Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar
 • Yüksek kirlilik içeren suların arıtılması
 • Atık suların sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
 • Konvansiyonel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz kaldığı projeler
 • Kapasite artışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
 • Yüksek su tüketimi olan proseslerde atıksuyun geri kazanılması