Nanofiltrasyon teknolojisi, yer altı ve yüzey sularından temiz su eldesi ile endüstriyel atıksu arıtımına kadar birçok uygulama alanı bulmuştur. Önemli avantajlara sahip membran çözümlerinden biri olan bu sistemler, son yıllarda gündeme gelmiş olup kullanımı oldukça artmıştır. Nanofiltrasyon membranları askıda katıları, çözünmüş organik bileşikleri ve çok miktarda iyonu sudan uzaklaştırmak için kullanılır. Bunun yanı sıra; renk giderimi, COD giderimi, demineralizasyon ve atıksu geri kazanım amaçlı uygulanabilmektedir.

Nanofiltrasyon, moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemidir. Bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır.

Nanofiltrasyon Sistem Uygulamaları

  • Atıksudan ağır metallerin giderimi
  • Zehirli maddelerin yeraltı sularından uzaklaştırılması
  • Çamaşırhane atıksularının geri kazanımı
  • Su yumuşatma
  • Nitrat giderimi