Nötralizasyon sistemleri, atıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce pH değerini 6 – 9 aralığına getirmek amacıyla kullanılırlar. Hastane laboratuvarları başta olmak üzere farklı sektörlerde de hizmet veren laboratuvarlardan kaynaklı sıvı atıklar doğrudan kanalizasyona verilememektedir.

Dolayısıyla bu tip atıksular arıtılmadan evvel, ön bir proses olan nötralizasyon ve dezenfeksiyon basamağına tabi tutulmalıdırlar. Böylece asidik veya bazik özellikte gelen bu sıvıların pH dengelemesi yapılmış olup, içerisinde bulunması muhtemel bakteri, virüs vb. birçok hastalık yapıcı organizmaların üremesi engellenmiş olacaktır.

Hastanelerin laboratuvarlarında yapılan testler tam otomatik olarak çalışan ve oto analizör adı verilen cihazlarda gerçekleşmektedir. Bu cihazlardan çıkan sıvı atıklar tıbbi sıvı atık olarak değerlendirilmekte ve tehlikeli atık sınıfına dahil tutulmaktadır.

Tıbbi sıvı atıklar içerisinde ise;

  • Kan, serum ve idrar gibi numuneler
  • Teşhis ve tanı için yapılacak analizlerde kullanılan kimyasal maddeler (reaktifler),
  • Temizleme solüsyonları (Asidik ve bazik karakterdeki deterjanlar),
  • Oto analizörlerin her analiz sonunda deiyonize su ve temizleme solüsyonları ile yapılan yıkama işlemi sonucunda oluşan yıkama suyu,
  • Ameliyathanelerde kullanılan her türlü cerrahi alet ve ekipmanların sterilizasyon öncesi fiziksel temizliği için tüketilen deterjanlı, vücut sıvılarının ve kanın bulunduğu yıkama suları bulunmaktadır.

Çözüm olarak; tıbbi sıvı atığın niteliği dikkate alınarak oluştuğu yerde nötralizasyon ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduktan sonra kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi uygun gözükmektedir.

Tes Water Group, güçlü Ar&Ge ve inovasyon çalışmaları sonucu geliştirmiş olduğu TN Serisi Nötralizasyon Sistemleri ile laboratuvarlarda oluşan tüm sıvıları kaynağında hızlı ve güvenli şekilde otomatik olarak nötralize ve dezenfekte eder.