TES Water Group, atıksuların biyolojik olarak arıtımı üzerine geliştirdiği yeni teknoloji ile çok daha güvenilir ve sorunsuz çalışan paket atıksu arıtma üniteleri sağlamaktadır.

Bilindiği üzere evsel ve endüstriyel atıksular için üretilen ve sıklıkla kullanılan iki tip paket biyolojik arıtma prosesi bulunmaktadır. Bunlardan biri sürekli biyolojik arıtma sistemleri olarak adlandırılan klasik aktif çamur prosesi, diğeri ise kesikli biyolojik arıtma sistemleri olarak adlandırılan ve doldur boşalt mantığında çalıştırılan sistemlerdir. Her iki sistemin de kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

TES Water Group her iki teknolojinin avantajlı yönlerini birleştirerek mevcut paket sistemlere alternatif farklı bir teknoloji kullanmaya başlamıştır.

TES Water Group ’un geliştirdiği PETNA serisi paket atıksu arıtma sistemlerinde, atıksu sürekli sistemlerde olduğu gibi sabit bir debi ile havalandırma bölmesine verilmektedir. Havalandırma bölümü bir ara perde ile ikiye ayrılmış ve akış kontrol sistemi ile atıksuyun havalandırma yapılan bölmesine girmesi sağlanmıştır. Bu sırada diğer bölme çöktürme fazında olacaktır. Ancak birbiri ile bağlantılı olan bu bölmelerde arıtılmış suyun çıkışı çöktürme fazında olan ikinci bölmede gerçekleşir. Belirli periyotlarda atıksuyun giriş yönü değiştirilir.

Bu sistemde bakteri gelişimi ve arıtma için gereken havalandırma hacmine ek olarak çöktürme içinde bir hacim ayrılması gerekmez. Debi değişimlerine karşı sürekli sistemlere kıyasla daha dayanıklı olduğundan dengeleme havuzu ihtiyacı daha azdır. Çamur sürekli olarak havuz içerisinde kaldığından ilave bir çamur stabilizasyonuna ihtiyaç duymaz ve sistem dışına atılan çamur hem patojenlerden arınmış hem de daha kolay susuzlaştırılma özelliklerine sahip olacaktır. Ayrıca çamur geri devir sistemine ihtiyaç olmadığından bu sistemlerin enerji ihtiyacı daha azdır. Azot-Fosfor giderimi için ilave hacim ve ekipman ihtiyaçları yoktur. Çıkış debisi sabit olduğundan ileri arıtma sistemleri için yüksek kapasite seçimi gerektirmemektedir.

TES Water Group Ar-Ge departmanı yapmış olduğu detaylı çalışmalar sonucunda, ülkemizde üretimi yapılmakta olan Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerine yeni bir soluk getirmiş ve projelendirdiği yeni PETNA serisi tasarımı ile sektördeki farkını bir kez daha ortaya koymuştur. Firmamız tarafınca tasarlanan bu sistemler ile paket arıtmalarda yüksek verimlilik,  %20 enerji tasarrufu ve %30 kapasite artışı sağlanmaktadır.