Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri; endüstriyel nitelikli atıksuların oluşmasına neden olan fabrika ve sanayi tesislerinde kullanılabilen kompakt sistemlerdir. Kirlilik yükü ve debi gibi parametreler dikkate alınarak tasarlanan bu sistemler deşarj limitlerini sağlayacak optimum verimle çalışırlar.

Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemlerinde, uygun pH aralığında atıksuya kimyasal maddeler (koagülantlar) eklenerek çöktürme işlemi sağlanır. Kimyasal arıtma sistemi, atıksuyun pH’ının dengelendiği nötralizasyon bölümü, atıksuda çökeltimi sağlayacak kimyasal maddelerin ilave edildiği koagülasyon bölümü ve koagülant ilave edilmiş atıksuyun uygun hızda karıştırılması ile flokların oluşmasını ve çökeltimi sağlayan flokülasyon bölümlerinden oluşmaktadır.

Mevcut endüstriden kaynaklı atıksuyun özelliğine göre tasarlanan kimyasal paket atıksu arıtma sistemleri ile karıştırma, flokülasyon, çöktürme, pH ayarlama, filtrasyon, karbon adsorbsiyon, koagülasyon ve koagülantlar gibi proses ekipmanları kullanılarak arıtma işlemi gerçekleştirir.

Tes Water Group, Türkiye’de ve farklı birçok ülkede bulunan endüstri kuruluşlarının çevresel yükümlülüklerini, üretimini yapmakta olduğu paket kimyasal atıksu arıtma üniteleri ile yerine getirmektedir.