Farklı karakteristiklere sahip olan ve çeşitli kaynaklardan alınan sular; insani tüketim amaçlı veya proses suyu olarak kullanılmaktadır. Zaman zaman bu sular kullanım amacının gerektirdiği kaliteyi ve standartları sağlamayabilirler. Bu noktada ham su kimyasal analiz değerlerine göre özel olarak arıtma prosesleri seçilir ve uygun çözüme karar verilir. Sistemlerin oluşumunda gerek yalnızca filtrasyon üniteleri gerekse membran teknolojileri kullanılmaktadır.

Özellikle küçük debili kullanım alanlarında konvansiyonel sistemlerden daha ziyade paket sistemler tercih edilmektedir. Köyler, askeri tesisler, çiftlikler, küçük yerleşim alanları, tatil köyleri, şantiyeler, mülteci kampları, prefabrik konutlar gibi kullanım alanlarına sahiptir.

Sistemin Avantajları

  • Farklı debiler ve su karakterlerine özel olarak tasarlanabilmesi
  • Nakliye araçlarıyla istenilen yere taşınabilmesi
  • Sahada kurulum kolaylığı sunması
  • Kapalı sistem olması nedeni ile dış etkenlere karşı güvenlik sağlaması
  • Periyodik bakımları dışında müdahale gerektirmemesi

Paket Su Arıtma Sistemleri TES Water Group müşterilerinin ihtiyaç duydukları kapasiteye en uygun verimi sağlayacak şekilde hazırlanır. Firmamız uzman ve deneyimli mühendisleri yapacakları keşif ve analizler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kullanma, içme ve proses sularına göre yüksek performanslı sistemler tasarlarlar.