Ters Osmoz sistemleri, sudaki çözünmüş iyonların ileri membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacına yönelik kullanılmaktadır. Bu sistemler spiral sarımlı membranların yüksek basınç ile çalışması sonucu suyun saflaştırma işlemini gerçekleştirmiş olurlar. Dünyada ve Türkiye’de endüstriyel ve evsel su filtrasyon amacına yönelik kullanılmaktadır.

Deniz suyu, nehir suyu, şebeke ve doğal kaynak sularının arıtılması ile atıksuların geri kazanım projelerinde kullanılan bu sistemler %98 ‘e varan arıtma verimine sahiptirler. Kirletici türüne, istenen su kalitesine ve geri kazanım yüzdesine göre farklı tasarlanır ve özel üretilirler.

Ters osmoz sistemleri öncesinde genellikle partikül, koku, tat ve klor giderimi amacıyla ön filtrasyon sistemleri bulunur. Ardından osmoz sistemleri ile suyun çözünmüş iyonları tutulur. Suyun içindeki bu iyonlar arasında, ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest ve diğer birçok zararlı iyonlar bulunur. Bu ağır metallerin giderimi Ters Osmoz Sistemleri ile sağlanarak, çıkan su son derece güvenilir içme veya proses suyu halini alır.

Projelendirmesi ve üretimi TES Water Group tarafından yapılan Ters Osmoz Sistemleri ile herhangi bir kaynaktan güvenilir içme, kullanma ve proses suyu üretimi sağlanır.